Inventariseren, waarderen, selecteren en ontsluiten van WO2 erfgoed

De stichting Behoud WO2 Erfgoed Gelderland zal, zoals opgenomen in de motie martiale objecten van 28 januari 2018, een coördinerende en uitvoerende rol vervullen bij de inventarisatie, waardering en advisering in eerste instantie over de martiale lijst en andere WO2 relicten in de gemeente Renkum. Dit alles binnen de kaders van het Masterplan Airborne Region. Verder zal de stichting fungeren als contact naar de verschillende netwerkpartners.

Dit betekent dat de stichting actief informatie zal verzamelen zowel door op locatie te gaan kijken als zowel gesprekken te voeren met eventuele nog levende ooggetuigen, nabestaanden, veteranen, lokale historici  militair- of andere deskundigen. De stichting zal tevens fungeren als verbinder tussen andere betrokken partijen binnen de Airborne Region. De stichting zal met gevoel voor beleid het “umfeld” proactief benaderen. Hierbij inventariseert de stichting de beschikbare informatie met betrekking tot WO2 erfgoed in de gemeente Renkum en eventueel op termijn in de gehele Airborne Region. Start medio september 2019