Behoud WO2 Erfgoed Gelderland. Een stichting met een missie.

Nergens in Nederland zijn de sporen van oorlog en bevrijding zo talrijk, divers en zichtbaar als in Gelderland. Jaarlijks komen vele tienduizenden geïnteresseerden in groeiende aantallen naar de provincie om dit verhaal te beleven op de plaats waar het gebeurde. Ook voor de eigen inwoners zijn er locaties waar de oorlog steeds weer opnieuw is te herdenken, te beleven en te ontdekken. Musea, monumenten, begraafplaatsen en het sporenrijke landschap vormen daarmee een belangrijke stimulans voor dit herinneringstoerisme van de Tweede Wereldoorlog.

Herinneringstoerisme van de Tweede Wereldoorlog biedt voor Gelderland belangrijke economische, educatieve, morele en cultuurhistorische mogelijkheden. De militaire en civiele gebeurtenissen in deze provincie gedurende de periode september 1944 tot mei 1945 zijn uniek voor het geallieerde front in West-Europa. Met indrukwekkende en belangrijke herinnerings-plaatsen aan de bezettingsperiode kan hier een verhaal gepresenteerd worden dat een boodschap biedt voor toekomstige generaties. Om deze potentiële kracht volledig tot zijn recht te laten komen zijn investeringen noodzakelijk in een innovatieve en duurzame structuur, waarbij versterking van aanbod, samenhang, samenwerking en inhoudelijke kwaliteitsgarantie voorop staan.

Uit de nota Nota Versterking Herinnering Gelderland 1940-1944/1945 5 jan. 2016