Home

Nergens in Nederland zijn de sporen van oorlog en bevrijding zo talrijk, divers en zichtbaar als in Gelderland. Jaarlijks komen vele tienduizenden geïnteresseerden in groeiende aantallen naar de provincie om dit verhaal te beleven op de plaats waar het gebeurde. Ook voor de inwoners van Gelderland zijn er locaties waar de oorlog steeds weer opnieuw is te herdenken, te beleven en te ontdekken. Musea, monumenten, gebouwen, begraafplaatsen en het sporenrijke landschap vormen daarmee een belangrijke stimulans voor het herinneringstoerisme van de Tweede Wereldoorlog.

In juli 2016 heeft de provincie Gelderland nog 7,5 miljoen euro uitgetrokken om dit herinneringstoerisme te stimuleren. Tegelijkertijd wordt een icoon  uit de tweede wereldoorlog –Hotel Dreijeroord Oosterbeek– met de sloop bedreigd. 

Stichting Behoud Wo2 Erfgoed Gelderland strijdt voor behoud van deze objecten omdat de tastbaarheid van het verleden ook voor toekomstige generaties van belang is.  Het is onze taak is om dit erfgoed over te dragen door het vast te leggen, zorgvuldig te beheren en toegankelijk te maken. Dit erfgoed is de kern waarop de oorlogsherinnering is gebaseerd. 

 

facebook

youtube

 

 

 

 

 

62kosb-background0770-oosterbeek-hotel-dreijeroord-a